Corona nieuws!

Coronamaatregelen
Om op een veilige en hygiënische wijze weer te kunnen volleyballen heeft Stentor een aantal aanpassingen gedaan. Doel daarbij is dat iedereen gezond blijft en dat we alles zo veilig mogelijk hebben geregeld. We willen iedereen met klem vragen zich hieraan te houden. Als basis gelden natuurlijk de regels van het RIVM, NOC-NSF en de Nevobo. 
Voorbereiding op de wedstrijd 
 • We vragen alle teams van Stentor en onze gasten om thuis het digitaal wedstrijdformulier (DWF) in te vullen. 
 • Vraag het wedstrijdsecretariaat van je vereniging daarom het DWF voor te vullen met de juiste spelers en rugnummers! Zo voorkomen we lange wachttijden bij de wedstrijdleiding waarbij afstand houden lastig is. 
Wedstrijden en omkleden 
 • We vragen alle teams van Stentor, onze gasten en de scheidsrechters om thuis om te kleden en te douchen. De kleedkamers zijn wel open, maar daar kunnen maximaal 6 personen zich omkleden per keer. 
 • De eerste kleedkamer is beschikbaar voor Stentor en de tweede kleedkamer is voor onze gasten. 
 • We vragen het wachtende team en (eventuele) scheidsrechters om zoveel mogelijk evenredig te verdelen over de tribune en de kantine. Kijk van te voren goed of er ruimte is, zo niet; blijf dan in de kleedkamer, in de kantine of buiten. We weten dat het niet ideaal is, maar meer ruimte is er niet. 
 • Wij verzoeken alle spelers (zowel van Stentor als van onze gasten) om niet eerder dan een half uur voor aanvang van de wedstrijd de Bam binnen te komen. 
Toegang tot de hal voor teams 
 • Teams van Stentor wordt verzocht aangekleed naar de hal te komen. 
 • Van elk team mogen alleen de spelers en coach de hal betreden. 
 • De ruimtes in Bam zijn smal. Probeer zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te 
houden en loop zoveel mogelijk aan de rechter kant van de gang. 
Toegang tot de hal voor scheidsrechters 
• De scheidsrechterskleedkamer is door 1 scheidsrechter tegelijk te gebruiken. 
Publiek 
 • Publiek kan plaatsnemen op de tribune. Op de verschillende banken is tape aangebracht waarmee wordt aangegeven waar wel en niet gezeten kan worden. De ruimte is echter zeer beperkt. Indien blijkt dat er onvoldoende plek is om te zitten, verzoeken wij jullie om elders te wachten (bijvoorbeeld in de kantine of buiten) totdat er weer plek vrij is gekomen. 
 • Mensen uit hetzelfde huishouden mogen naast elkaar plaatsnemen op de tribune, die hoeven ten opzichte van elkaar geen rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Uiteraard dient er wel op 1,5 meter afstand gebleven te worden van het overige publiek. 
 • Ook het publiek onder de 18 jaar hoeft ten opzichte van elkaar geen rekening te houden met de 1,5 meter afstand. 
 • De trap naar de tribune is erg smal, kijk daarom goed of er ook tegenliggers aankomen voordat je de trap op- of afgaat en geef elkaar de ruimte. 
Kantine
• De kantine is open, maar er is zeer beperkt plek om te zitten. 
Overige maatregelen 
 • Wij vragen scheidsrechters om gebruik te maken van door Stentor beschikbaar gestelde knijpfluiten in plaats van een fluit die in de mond gaat. We verzoeken scheidsrechters met klem die te gebruiken. 
 • Er is ontsmettende handgel aanwezig. 
Met sportieve groet,
Bestuur volleybalvereniging Stentor 
 
 
Share our website